Français: gagner de l’argent (pour les enfants et les ados), Español: ganar dinero siendo niño, Português: Ganhar Dinheiro (para Crianças), Italiano: Guadagnare dei Soldi (per Ragazzini), Deutsch: Als Kind Geld verdienen, Русский: детям заработать деньги, Nederlands: Als kind geld verdienen, 中文: 赚取零花钱(针对小朋友), Čeština: Jak si vydělat peníze (pro děti), العربية: كسب الأطفال للأموال, ไทย: สร้างรายได้สำหรับเด็ก, Tiếng Việt: Kiếm tiền (dành cho trẻ em), Bahasa Indonesia: Menghasilkan Uang (untuk Remaja)
Ever since the idea of online auctions came into existence, the online selling market has been on the rise. Many are interested, but don’t know how to get started. There are still all kinds of ways to make money by selling online, whether you’re selling what you already have or buying and selling like a store. Before we get started, here are a few general tips when selling anything online:
If you want to clear some space out in your house and have a big stack of books you’ve been holding onto for too long, you can make money selling your books and textbooks online. Stores like Half Priced Books and others will give you cents on the dollar for each of your current books while you can check what your book is worth by simply entering the ISBN number on Book Scouter.
It is my opinion you may be discounting the significance of your background and assuming others, with no idea as to how to even start such a journey, would easily know how to begin. So, to me, WA jumps into the fray rescuing the neophyte, is it perfect? Nope, but they are highly successful in laying an effective foundation on which further study can be obtained. From my perspective, for their concerted effort, I give them a resounding applause!!!
Please if there is a way you can help us here in Nigeria, I would will really appreciate it. I am from Nigeria, and I have been looking for a legitimate online business that I can start this year, fortunately I came across his program “Wealthy Affiliate”. But now I discovered that Nigeria is not included in the program, I will love to join the premium package if there is way.
I only ever used Wayback Machine to download and copy odd files and photos that I no longer have. I’m not sure if you can copy/download the whole site but maybe possible with something like HTTrack. In any case, I think you would be better off just saving the stuff that you no longer have and build an updated version of the site on a new server. It shouldn’t take long unless you have hundreds of pages.
The power of convincing is defined by your article, I found it very interesting in the many point mention with Wealthy Affiliate. I don’t really think people really don’t understand the power this community can change lives. You are a prime example based on your success report and the affiliate income report that anyone can achieve in owning their own business. I very encourage by your article it has made me think a little harder about what can I do to have my own success story and the answer is Wealthy Affiliate stick with it. I wish you greater success Tony and Thanks again for powerful article!
What’s really amusing is that when I logged in the other day with my fake account my original account was listed under the heading WA Members Know How To Rank. They are terribly deceitful in many aspects. I also saw a post by a guy who had not received his commissions for three months and sent Kyle a message asking about this. He got a reply saying that Vegas 2019 was going to be a blast, etc. A totally automated and unrelated reply. You can imagine how pissed the dude was.
I make the bulk of my money from blogging. In addition to the advertising revenue streams mentioned above, I also receive flat rate payments for blogging from various blogs throughout the web. I’m paid to write as a whistleblower, financial analyst, reviewer, commentator, and more. Writing for other sites builds traffic to my personal blog. The traffic for this blog gives me clout to present to advertisers.
The difference between Amazon and EBay is that EBay (though still filled with new items) is seen as a used marketplace between individual parties, whereas Amazon (which is filled with offers for new and used merchandise from the 3rd parties) is viewed as a Wal-Mart-type superstore. As a consumer, this difference leads me to use Amazon, so it only makes sense to target on my own demographic.
The entire reason I created this site is because as an affiliate marketer, I started getting upset with the lack of ethics and misinformation being spread from MANY affiliate marketers, especially as it pertains to the “make money online” niche. So many online marketers out there promise you quick easy money if you just sign up and pay for this or that. Quite frankly, I’m sick of it. Growing an affiliate marketing business is just like starting any other business – it takes time, effort, and a lot of trial and error. I won’t get into it here, but if you’d like you can read my honest article about how long it takes to earn a full-time living with affiliate marketing.

Now I imagine there are some highly motivated and disciplined individuals who could utilize the membership training and community resource to build a profitable businesses; however… The main sales page is a bit misleading in that I feel it grossly oversimplifies the process of establishing a profitable site, and it nowhere near emphasizes just how much work will be involved. Not to mention, the several months you will have to devote to this before you start seeing any sort of income.
Get back to class! This is something we never liked to hear in high school, but when it comes to building a business online, it is always nice to have current, live and interactive training you can take part in. Every Friday there is a live class that you can take part in as a Premium member of Wealthy Affiliate.  Here are a few of the recent ones.

VIPKID provides an international learning experience to children in China between the ages 4-12. Headquartered in Beijing, the company offers fully immersive one-on-one English language instruction provided online by highly qualified teachers. The curriculum is based on the U.S. Common Core State Standards and uses a flipped-classroom approach to foster creativity and critical thinking skills.
Start a photography business and sell your photos online. If you have a nice DSLR camera and take good photos, do photography sessions or take photos of events, like parties and weddings. As another option, create fine art photos that people may want to hang on their walls, or take stock photos to sell online on sites like iStock Photo, Shutterstock, or Alamy.[12]
I know for a fact that English is not the first language of my “sponsor” and got several automated messages from him. I actually challenged him at his own website about WA several weeks ago using my own name and any negative comment that I made have now been removed from his sales page. Direct messages sent to him can produce some interesting answers as he clearly does not understand English. So in conclusion, I have enjoyed most of my dealings related to WA, although they can become annoying at times. If anyone is gullible enough to part with their money to spend on such a charade, they only have themselves to blame. I just glad that I was never infected even though I thought about it once upon a time. Now I have no doubts and will continue with my own “proper job”. 😂
They just did the same thing to me! I spent lots of time building a site and decided to cancel my premium membership which was set to renew on 11/28/18. I emailed tech support and questioned people in their “live chat” and was told by both I would have 30 days after the renewal date to move my site. The problem is I cannot access it. I am working 14 hour days and had planned to ,move it yesterday on my only day off and I am beyond angry they are holding my work hostage. I have tried to email them twice to find out how to access the site and no response. I do not want access to their entire platform just admin access to my site. If I have to pay a month of premium to backup my work I will file complaints with the FTC as well as the BBB. This is terrible business practice. They already got 2 years worth of premium fees out of me and then lied or gave me incorrect info about the amount of time I would have to back the site up. I WOULD NEVER RECOMMEND WEALTHY AFFILIATE TO ANYONE. They are friendly as long as their hand is in your bank account. Does anyone know how I can get admin access to my wp site outside their platform so I can back it up before they delete it?
Sign up for a reputable affiliate network: Aside from Amazon, there are dozens of large reputable affiliate networks, such as Share-A-Sale, Clickbank, and Skimlinks, that specialize in connecting you with merchants who are looking for affiliates to sell their products. They charge relatively low commission fees for the privilege of connecting you with merchants, and the merchants on these sites tend to offer much higher commission percentages or set dollar amount payouts.

17. Amazon – Have you heard of FBA? It stands for “Fulfilled by Amazon” and it’s getting pretty popular. Basically, you buy products (in bulk is best) and ship them to Amazon for them to store. When your products sell, Amazon packs them up, ships them out and sends you the money (after taking their cut). There are people making a full-time living from FBA, while others just do it for some extra money.


Write and publish an eBook. You don’t need a traditional publisher and financial backing to publish your own book anymore. In fact, Amazon.com makes it possible for you to publish your own eBook and sell it independently – with no financial investment on your part. And with Kindle eBook publishing, your book will appear on Kindle stores worldwide within 24-48 hours. Just be prepared to market it yourself on social media, your blog, or elsewhere if you expect to generate sales.
So, where are we supposed to turn to make money the legitimate way online? This isn't just about generating passive income; this is also about finding ways and means to create an active income through the conveniences afforded to us by the internet that will not only help us with our debt obligations, but also empower us to save, invest and get really rich in the future.
Well, I believe that this is just a smart way to get into business since you probably are expecting this kind of comments which will make people sign up and check what you are talking about and BAM there is your referral. Your blog wouldn’t be ranked so well if you haven’t worked on it, and you apparently work on it a lot since you are getting referrals. Good trick! That’s just one kind of the affiliate marketing.

Please if there is a way you can help us here in Nigeria, I would will really appreciate it. I am from Nigeria, and I have been looking for a legitimate online business that I can start this year, fortunately I came across his program “Wealthy Affiliate”. But now I discovered that Nigeria is not included in the program, I will love to join the premium package if there is way.
Wash cars or bikes if you have a big enough driveway. Gather some sponges or old rags, towels, car washing liquid, a big bucket, and a hose and set up a washing station in your driveway for a few hours on the weekend. Scrub each vehicle, focusing on any dirty spots, rinse it thoroughly, and buff it dry with a microfiber towel. Charge $10 to $20 per vehicle.[10]

I have a paranoid idea, but as a newbie to this world of WA , I have a dark feeling that there’s no reason why WA could not simply read business ideas that are posted in their free membership sites and then copy any of the feasible ideas you’ve researched through their free ‘limited trial’ research tool for keywords. The owners thereby get vast free market research, and snap up any lucrative ideas, and you have no legal ownership of the free site content. Am I paranoid? Would love to get your take, or anyones’s take on this. I didn’t buy a domain, I have as yet not signed up, and have removed my content, – but have I just potentially given my business idea away?


While some might think that starting a blog is an arduous effort, when you understand the precise steps you need to take, it becomes far easier. It all starts in the decision of choosing a profitable niche and picking the right domain name. From there, you need to build your offers. You can easily sell things like mini-email courses, trainings and ebooks.
When Wealthy Affiliate first started in 2005, it was a list of hot keywords for those wishing to make money by promoting affiliate links on Google Adwords. That was actually a fast (but risky) way to make money. So, if you had money to invest up front, it was indeed possible to get rich quickly. And that’s why Kyle and Carson called their website Wealthy Affiliate. They were showing people how to get rich through affiliate marketing. The clue is the name.
However, if you're looking for realistic ways you can start earning money online now, then it really truly does boil down to seven paths you can take towards profit. Some will provide you with immediate results, helping you to address your basic monthly necessities such as rent, utilities and groceries, while others have the potential to transform your life by revolutionizing your finances in the long term.
What does that mean for you? It means Nielsen will pay you $50 a year to keep their app on your favorite internet browsing device. The app itself collects statistics on your internet usage anonymously, so you never have to worry about any data being linked to you. And the best part is, the app takes up barely any space and doesn’t slow down your phone or tablet at all!
Wealthy Affiliate is a good service if you’re the type of person who knows next to nothing about IM and wants a quick blueprint for how it works. There is better information out there, for sure, but what WA does well is aggregate that info and provide a very easy to follow, go-at-your-own-pace method for getting you up and running. I went through their first 2 courses in an effort to rate the quality and accuracy of the lessons they give you ad they’re really not bad. There were things I think which could have been done a little better, but all in all, I feel they provide a good primer for IM and getting started with WP.
Hey tony. First, its amazing that we share a name. This is one(actually the best) review that true to word, anyone who wishes to make money online should read and waste no time thinking further. Am a very talented writer making some few pennies from academic writing and i just feel my time is more worth. I thank you for your review and am just going to try WA like ASAP! Am very positive about life and am going to work effortlessly towards my way to success online. Thank you for the very informative

If you’re an experienced nanny or babysitter, Care.com is the place you want to make money. By listing yourself on the Craigslist of Childcare, you’ll broaden your reach and increase your odds of finding the right gig at the right time. You can be pickier with what kids you watch when you have the reputation and traffic to pull in more customers. Join Care.com and start making money by investing in the future of our youth.
You'll also need ecommerce software, fulfillment software, worry about warehousing, customer service and refunds. But that's not all. You'll also need traffic. Think search engine optimization, Facebook ads, and other social media campaigns. It is hard work, especially on your own. You could opt for Amazon's platform, which might be the easier route. But, then again, at the end of the day, this is a serious business, which could produce significant profits. So you're either all in or you're not. 
Even as a complete website-building newbie, I find the trainings are slow and repetitive regarding basic things, but then rush over important elements, requiring me to pause and repeat over and over and still not comprehend them. I feel completely in the dark about what I’ve built so far, and yet am being rushed on to learn new topics. I am not feeling at all knowledgeable or confident in what I have done up to this point.
Start a bed and breakfast. If you live in a popular resort area or own a historic property, a B&B might be the perfect side hustle. Not only can you work at home with this career, but you’ll also score some tax write-offs in the process — although most innkeepers caution that the profession requires a lot of hard work and is more of an attractive lifestyle than a money-making pursuit.
I’m just getting started in IM, no, actually what I should have said is I’ve just started reading up on what IM is….for what i see in WA, I cant get my head round to seeing a tangible product. Craig here is a clever writer, giving you the “i’m a good guy” by telling you it’s not plain sailing, this much is true – he gets you nodding your head saying to yourself – see, I knew some of the make money stuff wasn’t going to be easy, he gets you to agree that it can be fruitful but you gotta get the work done, then he drops in his link with an offer to help you. Craig is a good wordsmith and based on what he has written here and with his link drop in, I would be more likely to sign up under his link than many other reviewers, why ?….because he’s doing it right by telling you the way it is, and he’s in business to make money. Nothing at all wrong with giving some honest advice and saying, hey, if you’re going to sign up, do it as one of my downlines. Now, to post this, I need to add my email address, good work Craig, your list now has one more added. All the best from Bonnie Scotland.
Hi Tony! Great Review! I love the reverse Psychology you use in relaying your message. Your flair for writing and keeping my attention should be commended–great job! I am fascinated with WA and it has changed my life! Not only do I see myself as an entrepreneur now, but I am living as one! Great insight into an awesome platform! Continued success to you!
So, it is possible to make loads of money online, but not how most people are being led to believe. The best way to get rich online is to own a website like Wealthy Affiliate and get lots of people to join and then get a good percentage of those to pay you for the previlege of doing your marketing for you by trashing other websites. Failing that, the 2nd best way is to launch products that promise to show people how to make money online but don’t quite live up to that promise. Failing that, the 3rd way is to promote those products as an affiliate.
VIPKID provides an international learning experience to children in China between the ages 4-12. Headquartered in Beijing, the company offers fully immersive one-on-one English language instruction provided online by highly qualified teachers. The curriculum is based on the U.S. Common Core State Standards and uses a flipped-classroom approach to foster creativity and critical thinking skills.
People are turning to audio and visuals when it comes to technical subjects. However, you should consider doing an ebook first and turning it into an audiobook through a resource like Audible's ACX platform. You can hire a producer either through a royalty share program, so you don't have to shell out upfront cash, or you can do a pay-per-hour hire as well.
your trying to get honest signups with a deceptive fake landing page.I’m sure Kyle and Carson would be real impressed since one of their main guidelines is to help people with their problems. Truth and honesty i would assume are looked upon as a lower level tactic for gaining peoples trust.Is it safe to assume that this is the way they promote Wealthy Affiliate? I’m just curious if that’s part of the training that the Wealthy Affiliate Platform is built on .I mean if the purpose of Wealthy Affiliates training is to entice with and offer from a fake review page.Then hell just take em right from the landing page directly to the sales page since your already lying to them anyway why not see if we can’t sell em something else.Seems like if were not helping them solve a problem we may as well milk as much money as we can can because as soon as they figure out we just conned em. I’m sure they will hurry back to buy more junk.

The pay is .25 per minute of talk time. Agents typically make anywhere from $7-$14 per hour. As for the hours, they are totally flexible. You can choose which shifts you want to work each week and the shifts are broken down into half hour increments giving you optimal flexibility. You can even log in and work if you are not scheduled for some impromptu cash.”
Yes, if you log back into your account and you weren’t a premium member in the past, you should see the $19 offer there. If you forget your password, there is a password reset on the login page. And of course, Wealthy Affiliate gives you the flexibility and full control of your Premium membership. You can move to the yearly membership (and save on the overall membership fees) at any time.
It was a bit of fun fo a while Marcus but I must admit that I got bored with “The Community” and deliberately engineered my ejection from it. The whole process took a matter of minutes after I got into a live chat and dared them to chuck me out. It was then that I had my wrist slapped for disrespecting a so called “Ambassador”. What a joke! I stated that I have no respect for authority in the real world so that little group meant nothing to me and I would say whatever I like. Didn’t take long for one of them to report me to their god and I then got an on screen message to inform me that Admin had revoked my write access. Really did me a favour as I don’t think it would’ve taken long for real insults to start flying. Some of the long term members there seem to be badly infected with the WA bug and have serious delusions of grandeur. I noticed that a lot have psychological problems and other illnesses which prevent them from having a “proper job” and are not shy to share their personal problems with fellow members.
×